Undervisning / Adfærdsarbejde
 
 
 
 
 
 
Hvis din hest har uønsket adfærd  som du ønsker hjælp til at få ændret, kan jeg hjælpe dig med at analysere problemet og der igennem lægge en plan for hvordan du skal arbejde med hesten for at få ændret adfærden.

Langt de fleste problematikker kan løses eller bedres med den rette håndtering.
 
Eksempler på adfærds problemer, der kan arbejdes med, kunne være en hest der:
  • har svært ved at være alene i ridehuset eller på ridebanen.

  • Har svært ved at gå i trailer

  • ikke lader sig håndtere

  • bider/sparker/stejler
Det vil typisk foregå ved en opstartende samtale, hvor problemet og hesten beskrives, og jeg danner mig et billede af, hvad det handler om.

Nogle typer problem adfærd ønsker man ikke at fremprovokere blot for at " få syn for sagen" (det kunne fx være en hest der bider/sparker/stejler) - ved sådanne typer problemer går vi som regel direkte i gang med at træne på problemet sammen.
 
I andre tilfælde -når det er forsvarligt og gavnligt for træningen - starter vi med at jeg observerer problemet, hvorpå vi går i gang med at træne på det.

Adfærd:

Hesten er fra naturens side et flugtdyr. Dens indlærte og nedarvede adfærd sørger for dens overlevelse som vildhest.
 
Når vi holder hesten som tamdyr er dens adfærd fra da den var vildhest ikke altid hensigtsmæssig i forhold til vores brug af den.
 
Da hesten som udgangspunkt altid vil handle ud fra sin adfærd og hvad der giver den det største behag, er det en stor fordel hvis vi kan tage højde for dette i arbejdet med hesten og kombinere det med at arbejde ud fra hestens motivation.
 
Kan vi bruge hestens adfærd og finde det der motivere den, kan vi arbejde med en hest der har nemt ved at honorere det arbejde vi beder den om, fremfor at vi overrumpler den og tvinger vores resutalter frem igennem straf og tvangsmetoder.
HorseByNature.dk | CVR: 39728362 | Bredland 18C, 3230 Græsted  | Tlf.: 30 26 66 31 | horsebynature@gmail.com